Kronik Pankreatit

 

Pankreas bezinin iltihabına pankreatit denir, akut ve kronik olmak üzere iki şekilde olur. 

Akut pankreatit aniden, şiddetli karın ağrısıyla başlayan, kanda amilaz ve lipaz düzeyinin yükselmesiyle kendini gösteren acil bir durumdur. En önemli iki nedeni safra  taşı ve yoğun alkol alımıdır. 

Kronik pankreatit ise pankreasın aylar/yıllar boyunca devam eden, yani uzun süreli iltihabıdır. Burada pankreasta iltihaba neden olan olay sindirim enzimlerinin pankreasta yıkıma yol açmalarıdır. Bu durum ekzokrin ve endokrin fonksiyonlarda bozulmaya yol açabilir. Tekrarlayan akut pankreatit atakları zaman içerisinde kronik pankreatit ile sonuçlanabilir veya kronik pankreatit seyrinde akut ataklar gözlenebilir. Hastalığın iki ana klinik bulgusu karın ağrısı ve pankreas yetersizliğidir. Diğer yandan pankreasta kalsifikasyonlar, yağlı dışkılama ve diabetes mellitus varlığını içeren klasik triad tanıyı kuvvetle destekler.

Pankreas kanalını etkileyen akut pankreatit de kronik pankreatite yol açabilir. Kronik pankreatitin en sık sebebi kronik alkolizmdir. Kronik pankreatit, ana pankreas kanalının çok genişlediği, kalsifikasyonlar içeren ilerlemiş/ağır pankreatit şeklinde olabileceği gibi, sadece endoskopik ultrasonografi ile tayin edilebilen, minör, silik bir kaç değişiklik saptanmasıyla tanısı konan erken/hafif kronik pankreatit tipinde de olabilir. Bu nedenle kronik pankreatit tanısında en seçkin görüntüleme yöntemi endoskopik ultrasonografidir (EUS.)

Hemen Bize Ulaş!