PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

 

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda, fleksibl bir tüpün karın duvarından geçirilerek bir ucu midede diğer ucu dışarıda olacak şekilde yerleştirilmesidir. Bu tüp vasıtasıyla beslenme sıvıları, su ve ilaçlar hastanın midesine geçer. 

PEG NASIL YAPILIR?

Endoskopla mideye girildikten sonra endoskopu ışığının hastanın karın cildinde görülmesiyle ciltte uygun noktadan küçük bir giriş deliği oluşturulur. Kılavuz ip kateter yardımıyla fleksibl tüp mideye ilerletilir ve bir ucu mide duvarında fikse olacak biçimde yerleştirilir.

İşlem yaklaşık 15-30 dakika sürer ve işlemden sonra hasta kalkıp evine gidebilir.

PEG KİMLERE YAPILIR?

Yutma güçlüğü olan, ağız yoluyla beslenmesi mümkün olmayan hastalarda PEG uygulanır.

PEG uygulandıktan sonra tüpün bakımı ve hastanın nasıl besleneceği hakkında bilgi verilir.

PEG KOMPLİKASYONLARI VAR MIDIR?

Muhtemel komplikasyonlar PEG açılma noktasında ağrı, kanama, barsak duvarı perforasyonu, mideden sızıntı, tüpün yer değiştirmesi ve tüpün tıkanmasıdır. PEG noktası inmekte olabilir, mide içeriği aspire edilebilir (mide içeriğinin akciğer kaçması.)

Hemen Bize Ulaş!