Polipektomi

 

Mide ve kalın barsakta yer alan çeşitli büyüklükte, yüzeyden kabarık, saplı ya da sapsız olan iyi huylu tümöral oluşumların endoskop ile çıkarılması. Polipler kolon duvarından kaynaklanan küçük kabarıklıklardır. Tedavi edilmemeleri durumunda bazıları kansere dönüşebilir. Ancak bir çok türü vardır:

  • Sesil (sapsız) ve Saplı Polip: Saplı polip mantar şeklinde, mukozaya kısa ya da uzun sapla bağlantılıdır. Kolonoskopi sırasında kolaylıkla rezeke edilebilirler (kesilerek ortadan kaldırılabilirler.) Sesil polip ise, zemindeki mukozadan çok kabarık olmayan, saplı olmayan poliplerdir. Bu tür poliplerin saptanması ve kesilmesi daha zordur. Çoğu polipler küçüktür ve kanserleşmezler. Kanserleşmeyen en sık görülen polip tipi hiperplastik poliplerdir. Daha önemli olan tip adenomatöz poliplerdir. Adnomatöz polipler boyutlarına ve doğalarına göre kanser riski taşırlar. Tubuler adenomlar kanser açısından en düşük riski taşırken villöz adenomlar en yüksek risklidirler. Tubulovillöz adenomlar iki tipin ortasında risk taşırlar.
  • Serrated Adenomlar: Yüksek kanser riski taşır. Daha çok flaş (düz), sessize polip şeklindedirler, görülebilmeleri zordur ve dikkatle aranmalıdırlar.
  • Polipektomi: Poliplerin, “snare” denilen kapan/kıskaç benzeri aparatla kesilerek yerinden çıkarılmasıdır. Poliplerin büyüklüğüne, saplı ya da sapsız olmasına bağlı olarak çeşitli yöntemler uygulanabilir. En sık komplikasyon kanama ve perforasyondur (mide/kolon duvarının delinmesi.) Polipektomiye bağlı kanamanın durmaması durumunda ya da sonradan kanama riski yüksek olan durumlarda enjeksiyon, heater prob, klips gibi yöntemlerle kanama durdurulur. Perfore olma ihtimali yüksek durumlarda EMR (endoskopik mukoza rezeksiyon) denen polipin altına SF verilerek alttaki dokunun şişmesi ve kalınlaşması sağlanarak daha emniyetli polipektomi yapılır.

Hemen Bize Ulaş!