Endoskopik Mukoza Rezeksiyon

EMR sindirim kanalı mukozasında oluşan erken devre kanseri ya da kanser öncesi gelişen lezyonun endoskopik yolla rezeke edilmesidir.

NEDEN YAPILIR?

EMR, cerrahiye göre daha az invaziv bir alternatif tedavi yöntemidir. EMR’nin yapılması için kesilmesi/ortadan kaldırılması gereken lezyonun yüzeysel (mukozaya sınırlı) olması gereklidir.  Bir başka deyişle mukozadan daha derine ilerlemiş lezyonla EMR ile tedavi edilemez. Kuşkulu lezyonlarda hastalığın mukoza ya da submukozal olup olmadığı endoskopik ultrasonografi (EUS) ile anlaşılabilir. Erken devredeki mide-kolon kanserleri, konvansiyonel yöntemle çıkarılamayan ya da çıkarılması sırasında perforasyon (delinme) riski olan poliler EMR ile çıkarılabilir. 

EMR’nin RİSKLERİ NELERDİR?

En sık komplikasyon kanama ve perforasyon (mide ya da kolon duvarının delinmesi)dur. Yemek borusunda büyük lezyonların EMR ile rezeksiyonu sorasında nedbe dokusunun oluşmasıyla lümen (yemek borusunun ortasındaki boşluk) daralması oluşabilir.

Hemen Bize Ulaş!