Solunum Fi̇zyoloji̇ Laboratuvarı

 

NY KLİNİK gelişmiş bir solunum fizyoloji laboratuarına sahiptir. Solunum fizyoloji laboratuvarında spirometrik testler, reversibilite testi, diffüzyon kapasitesi ölçümü, akciğer volümlerinin ölçümü, bronş provokasyon testi , Ekshale Nitrik asit ölçümü ve alerji deri testi geniş kapsamlı olarak uygulanmaktadır.

Akciğer fonksiyon testleri olarakta bilinen solunum fonksiyon testleri akciğerlerimizin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanılır. Bu testler nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemesidir.

Solunum laboratuvarında hangi testler yapılmaktadır?

Spirometre ve Reversibilite (Bronkodilatör İlaçlara Yanıt) Testi

Bu test akciğerlerinize giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alıp verme sırasında ve egzersizde ölçerek aynı yaşta ,cinste,boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır. Eğer ölçtüğümüz hızlar düşükse, verilen nefes genişletici (bronkodilatör) ilaçlarla hızın artıp artmadığını da ölçeriz. Bu teste reversibilite testi denir. Reversibilite testi öncesi doktorunuzun kullanımını durduracağı  ilaçlar olabilmektedir. Test öncesi mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz.

Spirometri solunum fizyoloji laboratuarının temel cihazıdır. Ölçüm yapılan elektronik bölüm ve hastanın nefes alıp verdiği ağızlık kısmından oluşur.Hastalar laboratuvarda görevli teknisyen tarafından test ile ilgili olarak bilgilendirilir. İlk kez hasta tarafından kullanılacak ağızlık aletin giriş bölümüne yerleştirilir.Bu kısmı hasta dudakları ile iyice saracak fakat dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına alır. Dudaklarını iyice kapatır. Hastanın burnu ölçüm öncesi özel bir mandalla kapatılır. Hastalar önce sakin bir şekilde nefes alıp verirken nefes vermenin sonunda teknisyenin kontrolüyle zorlu, derin ve hızlı bir nefes alırlar. Ardından teknisyenin hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes ver komutu ile nefes verirler. Nefes verme işlemi en az 6 saniye sürmelidir.

Akciğerlerdeki gaz değişiminin ölçümü nasıl yapılır (Difüzyon testi)?

Bu testle  vücudun  oksijen  ihtiyacını  karşılayıp  karşılamadığını  ölçebiliriz. Testin  ölçümü  sırasında organizmaya  zarar  vermediği  bilinen  karbonmonoksit (CO)  gazı  ve  helyum (HE) kullanılarak  akciğer hacimleri ölçülür. Böylece solunum havasının ne kadar alındığı ve bunun içindeki CO yardımıyla ne kadar  gazın  kana  geçtiği  saptanır. Solunumla  alınan  CO  gazı  bilindiğinden, ne  kadarının  atıldığı ölçülür. Böylece  hava  keseciklerinin  ve  onların  çevresindeki  damarların  ne kadar  etkin  görev  yaptığı saptanır. Hemoglobin, oksijenin transportundan sorumlu olduğundan ölçüm sonucunda hemoglobine göre düzeltmesi yapılır. Bu nedenle güncel kan hemoglobin değeri gerekmektedir.

Bronş provokasyon testi

Astım için tipik olan  öksürük, hırıltılı solunum,  ve nefes darlığı yakınmaları nedeniyle astım tanısı düşünülen buna karşın  solunum fonksiyon testi incelemesinde hava yolu darlığı saptanmayan hastalarda hava yolu aşırı duyarlılığını belirlemek  için bronş provokasyon testi uygulanır. Hastamızın şikayetlerine sebep olan duman, toz gibi zararlı maddelerin yerini alabilecek maddelerle solunum yollarında oluşabilecek hız azalmasını araştırırız. Bu teste bronşhiperreaktivite testi (Provokasyon testi, solunum yolu aşırı duyarlılık testib) denir. Bu testler ile hava yolu darlığının nedeni ortaya koyulabildiği gibi, astımın şiddeti belirlenebiliyor ve tedaviye yanıt gösterilebiliyor. Özellikle iş ortamı ile ilişkili astım düşünülen, azalan veya artan semptomları olan hastalarda bronş provokasyon testi tanıyı belirliyebiliyor. Kronik öksürük ayırıcı tanısındaastıma bağlı kronik öksürük olgularını ayırt etmeye de önemli bir testit.

Ekshale Nitrik Oksit (FENO) Ölçümü
FENO, havayollarındaki mikrobik olmayan iltahaplanmayı ölçmeye yarayan bir test işlemidir. Akciğerlerde üretilen ve ekspirasyon havası ile atılan nitrik oksit (NO) miktarı astım gibi kronik inflamatuvar hastalıklarda  yüksek düzeye ulaşır. Ayrıca FENO ölçümü KOAH’lı hastalarda,kronik öksürüklü hastaların ayırıcı tanısında, sarkoidozlu, bronşektazili hastalarda da kullanılabilmektedir. FENO, cihaza 10-12 sn’lik bir nefes verme manevrası ile kolaylıkla  ölçülebilmektedir.

Altı Dakika Yürüme Testi
Kardiyopulmoner ve fonksiyonel kapasitenin belirlenmesinde, tedavi etkinliğinin ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılabilen kolay bir testtir. Özel bir cihaz donanımı gerekmeksizin hastanın hesaplanmış bir mesafede altı dakikada yürüyebildiği kadar çok mesafeyi yürümesi işlemidir. Teste başlarken ve test sonunda tansiyon, parmaktan oksijen satrasyonu, nabız ve dispne düzeyi takip edilir.  Gerektiğinde optimum oksijen ihtiyacını da saptamak için oksijen desteği ile yürütülür. Test bitiminde, elde edilen veriler  ve yürünen mesafe  raporlanarak test tamamlanır.

Hemen Bize Ulaş!