Gastrointestinal Kanserlerin Erken Tanısı

 

Gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) diğer organlardan biraz farklı olarak yemek borusu, mide duodenum (oniki parmak bardağı) ve kalın barsaklar gibi büyük bölümü endoskopla ulaşılan ve biyopsi alınabilen bir sistemdir. Eskiden çok sık uygulanan baryumlu grafiler artık pek uygulanmamaktadır. Çünkü endoskopla sindirim kanalı hem çok yakından, çok net biçimde incelenebilmekte ve gerektiğinde biyopsi alınabilmektedir. Gerek yemek borusu-mide-ince barsaklar gerekse kolonlardaki (kalın barsaklardaki) mukoza değişiklikler endoskopla değerlendirilerek kanserler erken devrede tanınabilir. Ancak dokuyu net görebilmek için hem endoskopun yüksek çözünürlüklü ve detayları gösterebilen özelliklere haiz olması hem de endoskopiyi yapan uzmanın kanserin erken devredeki tanısı hakkında eğitimli, tecrübeli olması gereklidir. 

PANKREAS KANSERİNİN ERKEN TANISI

Pankreas kanserinin erken devrede teşhisi zordur. Pankreas karnın derin bölümünde, omurganın önünde bulunur ve rutin fizik muayene sırasında görülmesi ya da hissedilmesi zordur. Tümör/kanser büyüyünceye kadar hastalarda da pek şikayet olmayabilir. Risk grubunda olmayan hastalarda rutin check-up programlarında pankreasa özel bir tarama testi genellikle yapılmamaktadır.

Pankreas kanseri riski yüksek olan aile bireylerinde, bazı testler pankreas kanserinin erken devrede  teşhisine yardımcı olabilir. Bu amaçla endoskopik ultrason (EUS) ve MR önerilmektedir. EUS ve MR geniş kitlelerde tarama amacıyla kullanılmaz, fakat pankreas kanseri açısından kuvvetli aile hikayesi olan veya riski artıran genetik sendromu olan aile bireylerinde EUS veya MR kullanılabilir. EUS 2 cm ve daha küçük olan kitleleri BT ve MR’dan daha iyi görüntüleyebilmektedir.

Hemen Bize Ulaş!