Gastrit, Helikobakter Pilori ve Mide Kanseri

Mide kanseri, giderek azalmaktaysa da ülkemizde ve dünyada hala kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Erken devrede yakalanması mümkündür, ancak maalesef çoğu olgu geç evrelerde teşhis edilebilmektedir.  Risk altında olan kişilerin tarama ve takibi mide kanserinden ölümleri azaltmaktadır. Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazili hastalar mide kanseri gelişimi açısından risk altındadırlar. Özellikle ilerlemiş gastritli hastalarda, üst gastrointestinal endoskopi sırasında önce hastada Helikobakter pilori enfeksiyonu olup olmadığı araştırılmalı, daha sonra hem korpus hem de antrum  mukozasından biopsiler alınarak ileri derecede atrofi, intestinal metaplazi, displazi varlığı araştırılmalıdır. Biopsi sonuçlarına göre hasta 6,12 ay ya da 2-3 yıl sonra tekrar endoskopiye çağırılmalıdır. 

Yüksek çözünürlüklü endoskoplar displazi içeren, kanser gelişme ihtimali yüksek odakların belirlenmesinde konvansiyonel endoskoplardan daha iyidir.

HELİKOBAKTER PİLORİ

Helikobakter pilori (HP), midede yerleşerek uzun yıllar boyunca kalabilen ve uzun dönemde gastrite, ülserlere, kanamalara ve bazı insanlarda mide kanserine yol açabilen bir bakteridir. Ancak özellikle vurgulanmalıdır ki HP bizim toplumumuzun yaklaşık %60’ında mevcuttur ve bir çok hastada hiçbir semptom ve bozukluğa yol açmadan midede bulunmaktadır. Bir başka deyişle HP her hastada aynı bozukluğu yapmamaktadır. Muhtemelen HP, bazı insanlarda gastrit yapmakta ve bu hastaların bir kısmında da ilerlemiş gastrit, ilerlemiş atrofik gastrite yol açmaktadır.

Helikobakter pilorinin ortadan kaldırılması (eradikasyonu) atrofi gelişmemiş mukozadaki gastriti iyileştirir, atrofik gastritin gerilemesini sağlayabilir, ve mide kanseri riskini azaltabilir. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olan hastalarda Helikobakter pilori mutlaka tedavi edilmelidir.

Kanda pepsinojen I ve pepsinojen II düzeylerine bakılarak ilerlemiş atrofik gastritli hastalar ayırdedilebilir. Özellikle Helikobakter pilori negatif (infeksiyon yok) olan hastalarda pepsinojen I düzeyi düşük bulunursa  endoskopi mutlaka yapılmalıdır.

Hemen Bize Ulaş!

    Yorum Yapın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.